Srovnání národní a mezinárodní patentové ochrany - nově s evropským patentem s jednotným účinkem

31. května 2023 16:11

Dne 24.5.2023 proběhl na Ministerstvu průmyslu a obchodu seminář na téma "Inovace v čase krize", s prezentací JUDr. Petry de Brantes, advokátky a společníka KOREJZOVA LEGAL.

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně