Korejzova a spol.

Facebook

banner cz

   Novinky

     

   VÍTÁME VÁS


Advokátní a patentová kancelář KOREJZOVÁ & SPOL se zabývá poskytováním komplexních právních služeb v oblasti průmyslových a duševních práv. Naši klienti v nás vkládají důvěru při řešení všech otázek týkajících se ochrany technických řešení - patentů na vynálezy a užitných vzorů. Stejně tak se na nás obracejí při řešení otázek týkajících se práv na označení - ochranných známek a průmyslových vzorů, či označení původu. Naše kancelář také řeší zajištění ochrany jiných příbuzných práv pomocí smluv a licencí. Velké množství registrovaných práv v konkurenčním prostředí vede často ke vzniku konfliktních situací, které řešíme v rámci sporné agendy. Jsme aktivní v boji proti padělkům, spolupracujeme s celními úřady a soudy za účelem zničení padělaného zboží.

Naše služby zahrnují zastupování klientů v registračních řízeních vedených u Úřadů průmyslového vlastnictví ČR a SR, abychom pokryli území bývalého Československa. Dále zastupujeme u mezinárodních zápisných úřadů (EPO, WIPO, OHIM), nebo prostřednictvím spolupracovníků v jiných zemích v zahraničí, se kterými udržujeme dlouholetou spolupráci při práci pro neziskové profesní organizace a spolky.

Při práci využíváme nabytých zkušeností za dobu historie naší kanceláře a používáme špičkové informační technologie, pomocí kterých můžeme nabízet i další služby.

 


 

 Naše kancelář finančně podporuje:

                          safran lekari it Logo sme2015