Vaše registrace - naše kompetence

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Díky spolupráci patentových zástupců s advokáty můžeme zajistit a poskytovat efektivní právní pomoc ve všech oblastech průmyslových a duševních práv. Patentoví zástupci poskytují služby v oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, genetiky a farmakologie, jakož i v dalších oborech jako je stavebnictví, inženýrství, strojírenství, elektrické a elektromechanické inženýrství. Advokáti řeší i další okruhy právních činností, kde se vyskytuje zahraniční/cizojazyčný prvek.

V případě dotazů nás kontaktujte