Mgr. Jana Čechová

Patentová zástupkyně, Evropská známková & designová zástupkyně

Jazyky: angličtina

Vzdělání: Paneurópska vysoká škola, obor Právo

Zaměření: Sporná řízení v oblasti práv na označení, zejm. ochranných známek

Pracovní působení: Právní praxi zahájila jako asistentka v několika kancelářích jako je Společné advokátní kanceláři Vítek a Mrázek, sdružení advokátů, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., Velíšek & Podpěra – advokátní kancelář s.r.o. Od roku 2013 se věnuje oblasti ochrany průmyslových a duševních práv, v roce 2015 zahájila specializační studium na Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, od roku 2016 pokračuje ve své činnosti jako patentová zástupkyně.

Členství v profesních organizacích:

  • Komora patentových zástupců

246 090 165

V případě dotazů nás kontaktujte