Mgr. Karolína Steinerová

Advokátka

Jazyky: angličtina, němčina

Vzdělání: Právnická fakulta ZČU v Plzni, obor Právo

Zaměření: Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, autorské právo, doménové spory, licenční smlouvy, obchodní právo, pracovní a rodinné právo, převody nemovitostí

Pracovní působení: Po absolvování, včetně ročního studia Juristische Fakultät Passau v Německu, nastoupila jako koncipientka do advokátní kanceláře JUDr. Oto Kunz, CS. - Prof. JUDr. Otto Kunz, DrSc. Od roku 2009 je advokátkou a od roku 2013 se specializuje na oblast duševního vlastnictví v kanceláři KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Členství v profesních organizacích:

  • České advokátní komora
  • ECTA
  • INTA
  • LIDC

246 090 120

V případě dotazů nás kontaktujte