Ing. Lenka Rypová

Patentová zástupkyně

Jazyky: angličtina

Vzdělání: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, obor Marketing a obchod

Zaměření: Registrační řízení práv na označení, ochranných známek a průmyslových vzorů

Pracovní působení: Svou praxi v oblasti průmyslového vlastnictví zahájila v roce 2013 jako známková referentka, v roce 2015 úspěšně absolvovala Institut průmyslově právní výchovy u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a od roku 2016 pokračuje ve své činnosti jako patentová zástupkyně.

Členství v profesních organizacích:

  • Komora patentových zástupců

246 090 128

V případě dotazů nás kontaktujte