Magdalena Dufková

Referentka v patentovém oddělení

Jazyky: angličtina

Vzdělání: Studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Vyšší justiční úředník

Zaměření: Registrační řízení patentů na vynálezy a užitných vzorů, rejstříkové změny, převody práv

Pracovní působení: Svou právní praxi specializovanou na ochranu průmyslových práv zahájila v roce 2014, současně studuje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvovala kurz Mezinárodní ochrany práv duševního vlastnictví


246 090 111

V případě dotazů nás kontaktujte