Monitoring - účinná obrana proti konkurenci

22. listopadu 2018 16:44

Nabízíme klientům účinnou pomoc při sledovat aktuálního stavu databáze ochranných známek. Služba Monitoring se zaměřuje na zveřejněné přihlášky ochranných známek, mezi kterými vyhledáváme pomocí algoritmu takové označení, která jsou stejná nebo zaměnitelně podobná se zapsanými známkami našich klientů a která by měla být zapsána pro shodné výrobky nebo služby. Takové známky napadáme v námitkových řízeních a k jejich zápisu pak vůbec nedojde. Klienti tak mohou být klidní, že jejich známková práva mají v rejstříku ochranných známek výlučnost, kterou jim po novele známkového zákona od ledna 2019 již nezaručuje stát.

Monitoring - účinná obrana proti konkurenci

Největší změnou, kterou novela přináší, je zrušení § 6, podle kterého Úřad průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti zamítal k zápisu označení stejná s ochrannými známkami, která byla přihlášena pro stejné výrobky nebo služby. Pro majitele ochranných známek již neplatí tvrzení: „Označení, které mám já zapsané, nemůže mít nikdo jiný“. Povinnost sledovat aktuální stav databáze ochranných známek se přesunuje na majitele ochranných známek a jejich právní zástupce. Nalezne-li vlastník starší ochranné známky v rejstříku zveřejněnou přihlášku pro stejné označení, které má být zapsáno pro shodné výrobky nebo služby, může podat námitky, na základě kterých bude označení zamítnuto k zápisu. Pokud nebudou majitelé starších ochranných známek aktivní, Úřad stejné označení zapíše. Pak nás čeká rejstřík ochranných známek, který bude běžně obsahovat stejná známková práva zapsaná pro rozdílné vlastníky. 

POPIS SLUŽBY MONITORING

Naše kancelář vyhledává a hodnotí nově zveřejněná označení a porovnává jejich shodnost/podobnost s dřívějšími známkami našich klientů. Relevantní záchyty předáváme klientům s odhadem šancí na úspěch, námitky podáváme až dle jejich konečného rozhodnutí.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO STÁVAJÍCÍ KLIENTY

V průběhu celého měsíce ledna 2019 nabízíme stávajícím klientům slevu na službu Monitoring na jeden rok ve výši 50%! 

VÝHODY MONITORINGU PRO VLASTNÍKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Pokud se vlastník ochranné známky aktivně zajímá o zveřejněné přihlášky, muže již v samotném začátku odhalit a zneškodnit záměr konkurence využívat stejné označení. Námitkové řízení je efektivní obranou proti nežádoucímu užívání stejného označení jiným subjektem, kdy k zápisu takového označení do rejstříku vůbec nedojde.  

ROZŠÍRENÉ MOŽNOSTI MONITORINGU

Vyhledávání lze libovolně rozšířit na území celé EU či jakéhokoliv státu podle území, na kterém platí dřívější známky klientů. Pro výrobce farmaceutických výrobku nabízíme monitoring v databázi registrovaných léčiv u SUKL. Vyhledávat lze i na internetu, v registru doména a v obchodních rejstřících. 

V případě dotazů nás kontaktujte