BREXIT a jeho dopady na ochranu průmyslového vlastnictví v EU

23. srpna 2016 16:50

V celé Evropě je hojně probíráno vystoupení Velké Británie z Evropské unie, jež si britští voliči 23. června tohoto roku odhlasovali v referendu. Rádi bychom zde tedy shrnuli a vyjasnili, zda a jaké změny lze v návaznosti na „Brexit“ očekávat v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, a to zejména v souvislosti s ochrannými známkami Evropské unie.

BREXIT a jeho dopady na ochranu průmyslového vlastnictví v EU

V první řadě považujeme za nutné zdůraznit, že proces vystoupení Velké Británie z EU bude trvat více než dva roky. Země totiž přestává být členským státem EU až po uplynutí dvou let od oficiální žádosti o vystoupení, kterou daný stát musí podat, přičemž jak vyplývá z vyjádření britské premiérky Theresy May, Velká Británie tuto žádost podá pravděpodobně až během příštího roku. Do doby, než k oficiálnímu vystoupení Velké Británie z EU dojde, se tedy nic nemění a ochranné známky Evropské unie budou nadále platné a účinné i na území Velké Británie.

OCHRANNÉ ZNÁMKY EU PO ODCHODU VELKÉ BRITÁNIE Z EU

To, jakým způsobem bude fungovat spolupráce mezi Velkou Británií a EU poté, co Velká Británie výše popsaným postupem definitivně EU opustí, je však v mlze a nezbývá než čekat na výsledky vyjednávání obou stran tohoto „rozvodu“. Prakticky jisté je, že již nebude možné registrovat ochranné známky EU s účinkem pro Velkou Británii.

Co se týče ochranných známek EU, které byly registrovány ještě před Brexitem, tak ty pravděpodobně v momentu odchodu Velké Británie z EU pozbydou účinnosti, ale jen relativně. Pro pokračování ochrany známkových práv založených EUTM bude nutné podat národní přihlášku, která dřívější práva z EU bude akceptovat. To bude možné jen tehdy, pokud mezi Velkou Británií a EU dojde ke zvláštní dohodě, která pokračování práv ve Velké Británii umožní. 

V souvislosti s Brexitem pak majitelům ochranných známek EU, kteří budou požadovat stejnou ochranu i pro Velkou Británii vzniknou náklady s podáním jako za novou známku. Doporučujeme také podrobit revizi uzavřených licenčních smluv, které se vztahují na užívání OZ ve Velké Británii, aby nedošlo k nepříjemným překvapením.

Výše uvedené závěry pak platí i pro další „evropské“ formy ochrany průmyslového vlastnictví – tzn. pro průmyslové vzory Společenství a chráněná zeměpisná označení a označení původu.

BUDOUCNOST EVROPSKÉHO PATENTU S JEDNOTNÝM ÚČINKEM

Otazník nyní visí i nad dlouho očekáváným zavedením evropského patentu s jednotným účinkem, tedy patentu, který má mít účinek na celém území EU bez nutnosti daný patent tzv. validovat v každém členském státě, jak je tomu nyní. V novém systému jednotného evropského patentu měla hrát Velká Británie důležitou roli. Na jejím území měla být zřízena specializovaná sekce jednotného patentového soudu, která měla řešit zejména patentové spory z oblasti farmacie. Jelikož však systém evropského patentu s jednotným účinkem počítá s účastí pouze členských států EU, bude nutné najít nová řešení, což povede k dalšímu oddálení zavedení tohoto systému.

V případě dotazů nás kontaktujte