JUDr. Petra de Brantes (dříve Korejzová)

Advokátka a společník

Jazyky: angličtina, francouzština

Vzdělání: Právnická fakulta UK v Praze, obor Právo; rigorózní studium na Právnické fakultě ZČU v Plzni.

Zaměření: Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, autorské právo, obchodní právo, pracovní a rodinné právo

Pracovní působení: JUDr. Petra Sauvage de Brantes, dříve Korejzová, zahájila svou praxi v oblasti průmyslového vlastnictví v roce 1992, od roku 1995 jako patentová zástupkyně v oboru ochranných známek a designů. V letech 2001-2003 krátce působila v Advokátní kanceláři Mikš & Suk, od roku 2004 je advokátkou a společníkem v advokátní a patentové kanceláře KOREJZOVA LEGAL v.o.s., je též usazenou euroadvokátkou s oprávněním zastupovat klienty ve Slovenské republice.

Publikace: Czech Republic Chapter on Enforcement of Intellectual Property Rights through Boarder Measures, Oxford University Press, 2006

Členství v profesních organizacích:

  • Česká advokátní komora
  • Slovenská advokátní komora
  • Komora patentových zástupců ČR 
  • AIPPI - člen výboru a hospodář České národní skupiny AIPPI
  • INTA 
  • Marques 
  • LIDC - člen výboru a hospodář České národní skupiny LIDC
  • LESI - člen řídící rady Licence Executive Society Česká republika a Slovensko
  • APPA (Asociace asijských patentových zástupců) – observer

246 090 125

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně