Bc. Tereza Bělinová

Referentka v patentovém oddělení

Jazyky: angličtina

Vzdělání: Studentka magisterského oboru Buněčná a vývojová biologie Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zaměření: Registrační řízení patentů na vynálezy a užitných vzorů, rejstříkové změny, převody práv 

Pracovní působení: Oblasti ochrany průmyslových práv se věnuje od roku 2015 a zároveň studuje specializační studium vedené Institutem průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. 


246 090 137

V případě dotazů nás kontaktujte