Články

Zajímavosti ze světa paragrafů

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.
17
pro
Mezinárodní konference na téma novely známkového zákona

Mezinárodní konference na téma novely známkového zákona

JUDr. Petra de Brantes si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na JOINT MEETING s názvem “Changes and Challenges in the IP World", kterou spolupořádá LES Česká republika a Slovensko s našimi jižními sousedy LES Austria a LES Hungary v Bratislavě dne 14. ledna 2019. V programu bych Vás ráda upozornila na vystoupení pana Dr. Beránka z ÚPV ČR a paní Mgr. Jitky Mikuličové z ÚPV SK, která se týkají novely známkového zákona s tím, že ostatní přednášky na téma Brexit a IP nebo 3D tisk budou také velice zajímavé.

23
lis
Co přináší novela známkového zákona – Certifikační ochranné známky  „volume 3“

Co přináší novela známkového zákona – Certifikační ochranné známky „volume 3“

Novela známkového zákona přináší do našeho právního řádu od ledna 2019 nový typ ochranné známky, k individuální a kolektivní ochranné známce přibývá známka certifikační. Marné volání po zakotvení certifikačních ochranných známek, které nikdy nebyly v našich zákonech upraveny, bylo nakonec vyslyšeno.

23
lis
Co přináší novela známkového zákona – nové druhy ochranných známek „volume 2“

Co přináší novela známkového zákona – nové druhy ochranných známek „volume 2“

Novela známkového zákona přináší do našeho právního systému novu definici ochranné známky, která již neobsahuje požadavek grafického znázornění. Tím došlo k rozšíření předmětu ochrany na nové druhy známek, kdy se kromě dosavadních tradičních slovních, kombinovaných, obrazových a prostorových označení budou moci stát ochrannou známkou i netradiční označení, která mohou být ztvárněna všeobecně dostupnými technologickými prostředky. Vzniká prostor pro zápis nových druhů ochranných známek, jako jsou známky poziční, vzorové, pohybové, zvukové, holografické a multimediální.

22
lis
Monitoring - účinná obrana proti konkurenci

Monitoring - účinná obrana proti konkurenci

Nabízíme klientům účinnou pomoc při sledovat aktuálního stavu databáze ochranných známek. Služba Monitoring se zaměřuje na zveřejněné přihlášky ochranných známek, mezi kterými vyhledáváme pomocí algoritmu takové označení, která jsou stejná nebo zaměnitelně podobná se zapsanými známkami našich klientů a která by měla být zapsána pro shodné výrobky nebo služby. Takové známky napadáme v námitkových řízeních a k jejich zápisu pak vůbec nedojde. Klienti tak mohou být klidní, že jejich známková práva mají v rejstříku ochranných známek výlučnost, kterou jim po novele známkového zákona od ledna 2019 již nezaručuje stát.

22
lis
Co přináší novela zákona o ochranných známkách – Otázky a odpovědi „volume 1“

Co přináší novela zákona o ochranných známkách – Otázky a odpovědi „volume 1“

Největší změnou od ledna 2019 je vypuštění § 6 a souvisejícího § 22 odst. 2. Co to v praxi znamená? Vypuštění § 6 souvisí se striktním rozdělením absolutních a relativních podmínek zápisné způsobilosti, kdy český zápisný úřad po vzoru European Union Intellectual Property Office („EUIPO“) zkoumá pouze absolutní důvody zápisné způsobilosti, které jsou uvedeny v § 4, avšak relativní důvody nechává zcela na majitelích dřívějších práv, jejichž okruh je taxativně vyjmenován v § 7.

V případě dotazů nás kontaktujte