Co přináší novela zákona o ochranných známkách – Otázky a odpovědi „volume 1“

22. listopadu 2018 15:17

Největší změnou od ledna 2019 je vypuštění § 6 a souvisejícího § 22 odst. 2. Co to v praxi znamená? Vypuštění § 6 souvisí se striktním rozdělením absolutních a relativních podmínek zápisné způsobilosti, kdy český zápisný úřad po vzoru European Union Intellectual Property Office („EUIPO“) zkoumá pouze absolutní důvody zápisné způsobilosti, které jsou uvedeny v § 4, avšak relativní důvody nechává zcela na majitelích dřívějších práv, jejichž okruh je taxativně vyjmenován v § 7.

Co přináší novela zákona o ochranných známkách – Otázky a odpovědi „volume 1“

Od ledna 2019 nebude již Úřad průmyslového vlastnictví sám z úřední povinnosti zamítat nové přihlášky identických ochranných známek. Povinnost sledovat aktuální stav databáze ochranných známek se přesunuje na dřívější majitele a jejich právní zástupce. Rejstřík ochranných známek je totiž veřejně přístupný, proto naše zákony předpokládají, že každý zná jejich obsah. Nalezne-li vlastník starší ochranné známky v rejstříku zveřejněnou přihlášku pro stejné označení, které má být zapsáno pro shodné výrobky nebo služby, může podat námitky podle nového ustanovení § 7 odst. 1 a), které je zjednodušeno do té míry, že stačí prokázat jen vlastnictví starší shodné známky. Námitky se nemusí odůvodňovat co do rozsahu zaměnitelné podobnosti, pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti nebo pravděpodobnosti asociace se starší ochrannou známkou. Pokud nebudou majitelé starších ochranných známek aktivní, čeká nás rejstřík ochranných známek, který bude běžně obsahovat stejná známková práva zapsaná pro rozdílné vlastníky.

Naše kancelář nabízí službu Monitoring, která spočívá ve sledování zveřejněných přihlášek ochranných známek tak, aby neunikla žádná možnost obrany. Dle zadání klientů hlídáme nejen identické přihlášky jiných majitelů pro stejné výrobky a služby, ale i zaměnitelné podobné přihlášky nebo známky přihlášené pro podobné výrobky a služby, proti kterým je již možné podat námitky podle dosavadní praxe na základě ostatních ustanovení § 7. Chcete-li vědět více, napište nám na trademarks@korejzova.cz.

V případě dotazů nás kontaktujte