Autorská práva a doménové spory

S předměty ochrany autorského práva a právy souvisejícími se všichni setkáváme denně. Zejména prezentace firem na webových stránkách jsou autorským dílem, včetně jejich grafické úpravy (webdesignu) a nelze je bez souhlasu autorů/nositelů práv volně užít. Nelze také obsahem webové stránky nebo i zvoleným názvem domény zasahovat do práv vlastníkům dřívějších duševních práv a ochranných známek.

V rámci autorského práva nabízíme tyto právní služby:

  • Zastupování v autorskoprávních sporech – zastupování autorů v soudním i mimosoudním řízením při uplatňování jejich nároků podle autorskoprávních předpisů,
  • Zastupování ve sporech z práv na ochranu osobnosti – žaloby na ochranu osobnosti, dobré pověsti fyzických a právnických osob,
  • Zastupování v doménových sporech – střety doménových jmen s právy na označení a/nebo v souvislosti s nekalou soutěží před obecnými nebo rozhodčími soudy.
Požádat o cenu

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně