Informace

Informační zdroje na jednom místě

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Sbírka zákonů

Úplná znění na serveru epravo.cz

Databáze

Obchodní rejstřík 
ARES 
Plátci daně z přidané hodnoty
Plátci spotřební daně
Český statistický úřad 
Ochranné známky
Česká advokátní komora 
Seznam daňových poradců 
Seznam auditorů 
Seznam patentových zástupců 
Seznam soudních tlumočníků 
Internetové domény

Státní instituce a úřady

PČR Poslanecká sněmovna 
PČR Senát
Úřad vlády 
Kancelář prezidenta republiky
Ministerstvo spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo školství 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Česká inspekce životního prostředí

Knihovnické zdroje

Knihovna Akademie věd České republiky
Knihovna knihoven 
Národní knihovna 
Parlamentní knihovna, ČR 
Státní pedagogická knihovna Komenského
Centrum pro teoretická studia

Státní ústavy ČR

Kriminalistický ústav Praha 
Ústav mezinárodních vztahů
Český ekologický ústav

Informační servery

Informační server hlavního města Prahy 
Vyhlášky a dokumenty hl. města Prahy 
Úřad průmyslového vlastnictví

Orgány státní správy

Centrální adresa – Portál veřejné správy 
Komise pro cenné papíry

 

Domácí zdroje dle oboru práva

Ústavní právo

Ústava ČR 
PČR Poslanecká sněmovna 
PČR Senát
Úřad vlády
Kancelář prezidenta republiky
Organizace pro pomoc uprchlíkům

Trestní právo

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Kriminalistický ústav Praha

Srovnávací právo

Informace a dokumenty k srovnávacímu právu

Právo životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí 
Český ekologický ústav

Mezinárodní organizace

Evropský soudní dvůr pro lidská práva
Mezinárodní soudní dvůr

Různé

Epravo.cz
ipravnik.cz 
Vzory.cz

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně