Ing. Lenka Rypová

Patentová zástupkyně, Evropská známková & designová zástupkyně

Jazyky: angličtina

Vzdělání: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, obor Marketing a obchod

Zaměření: Sporná řízení práv na označení, ochranných známek a průmyslových vzorů

Pracovní působení: Svou praxi v oblasti průmyslového vlastnictví zahájila v roce 2013 jako známková referentka, v roce 2015 úspěšně absolvovala Institut průmyslově právní výchovy u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a od roku 2016 pokračuje ve své činnosti jako patentová zástupkyně zapsaná pro práva na označení v KPZ, od roku 2022 pracuje jako patentová zástupkyně v právním oddělení a věnuje se sporným řízením před ÚPV.

Členství v profesních organizacích:

  • Komora patentových zástupců
  • Marques
  • AIPPI

246 090 128

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně