JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA

Konzultant

Jazyky: angličtina, němčina, francouzština

Vzdělání: Právnická fakulta UK v Praze (Mgr., JUDr. a Ph.D., obor právo); Université Paris XIII-Nord Villetaneuse (license, obor právo);  Wayne State University School of Law (LL.M. , obor právo); National American University (LL.M., obor ekonomika).

Zaměření: Právo duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, obchodní právo, právo EU

Pracovní působení: Dr. Radka MacGregor Pelikánová zahájila svou praxi v oblasti duševního vlastnictví AK Dr. Karla Čermáka, kde působila v letech 1998 až 2001. Poté působila v advokacii a v akademické sféře v Michigan, USA. V roce 2008 se vrátila do České republiky, kde coby advokátka dále rozvíjela svou praxi s důrazem na právo duševního vlastnictví, obchodní právo a právo EU. Od roku 2011 dosud primárně působí v akademické sféře, tj. přednáší na třech univerzitách, je autorkou desítek publikací. Od roku 2022 přijala konzultační post v kanceláři KOREJZOVA LEGAL, kde působí jako právní poradce. 

Publikace: Publikace: 8 vlastních monografií, více než dvacet kapitol v monografiích a více než 100 článků v odborných časopisech, a to zejména z oblasti práva duševního vlastnictví, práva EU, strategického managementu a udržitelnosti.

 


246 090 111

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně