Profil společnosti

Chráníme Vaše nápady, aby mohly spokojeně růst.

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

KOREJZOVÁ & SPOL. sdružuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oboru průmyslového a duševního vlastnictví. K efektivnímu prosazování práv našich klientů v zemích jejich zájmu navazujeme osobní vztahy se zástupci zahraničních advokátních a patentových kanceláří. Při naší práci se řídíme profesními a etickými pravidly, na které klademe při poskytování právních služeb stěžejní důraz.

V případě dotazů nás kontaktujte