IP Specialista 

Ochrana a vymáhání průmyslových a duševních práv od roku 1992

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Právní služby

chrana průmyslového a duševního vlastnictví je naším hlavním předmětem činnosti, za tím účelem sdružejeme advokáty a patentové zástupce, kteří poskytují komplexní služby v daném oboru. V roce 2022 jsme oslavili 30 let úspěšné existence.

Patentová kancelář se specializuje především na ochranu předmětů průmyslových práv, jako jsou patenty na vynálezy, ochranné známky a designy, to vše v mezinárodním měřítku.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby týkající se vymáhání průmyslových práv při jejich porušení, při nekalé soutěži nebo ve věcech doménových sporů, nebo při sporech v rámci práva autorského, ale i s přesahem do práva občanského, obchodního, pracovního a korporátního práva pro domácí i zahraniční klienty, nejčastěji při mezinárodním podnikání. 

 

Patentové právo

Ochranu vynálezů z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, genetiky a farmakologie, stavebnictví, inženýrství, strojírenství, elektrického a elektromechanického inženýrství zajišťujeme doma i v zahraničí.

Více informací

Pracovní právo

Pokud potřebujete řešit vztahy související s výkonem práce, jako je pracovní poměr, dovolená, mzda, odpovědnost za škodu, ochranu zdraví, obraťte se na nás. Zajišťujeme také pracovní povolení a víza pro cizince včetně jednání na příslušných úřadech.

Více informací

Ochranné známky

Svým klientům pomáháme chránit jejich jedinečnost zejména prostřednictvím registrací ochranných známek a designů. Díky bohatým zkušenostem s praxí více jak 25 let v oboru Vám zajistíme to nejlepší řešení pro ochranu Vašich označení.

Více informací

Licenční právo a převody technologií

Držitelé práv duševního vlastnictví mohou využívat svá práva udělováním licencí na určitou technologii. Transfery technologií zpravidla zvyšují hospodářskou výkonnost a podporují hospodářskou soutěž.

Více informací

Soutěžní právo

Tržní prostředí a soutěžení mezi podnikateli je hnacím motorem růstu ekonomiky, pokud má hospodářská soutěž svá pravidla a pevný rámec. Obranou proti nekalým praktikám, které jsou v rozporu s dobrými mravy, je právo proti nekalé soutěži.

Více informací

Vymáhání práv z duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je nehmatatelná, avšak o to důležitější součást podnikání. Díky spolupráci patentových zástupců s advokáty můžeme poskytovat efektivní právní pomoc ve všech střetech, ke kterým v oblasti duševních práv dochází.

Více informací

Autorská práva a doménové spory

Díla literární, umělecká a vědecká nelze volně užít bez souhlasu autorů nebo nositelů práv. Nelze také obsahem webové stránky nebo i zvoleným názvem domény zasahovat do práv vlastníkům dřívějších autorských práv a/nebo práv na označení.

Více informací

Občanské právo

Vyřešíme problémy, které vás trápí v soukromé sféře vztahů, ať už se jedná o majetkové vztahy fyzických nebo právnických osob, vztahy mezi fyzickými osobami, právnickými osobami a státem a dále vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti.

Více informací

Obchodní a korporátní právo

Vytváříme právní zázemí pro podnikatele, ať se naše služby týkají přípravy smluv s obchodními partnery, nebo se vztahují k formě či předmětu jejich podnikání, řeší vztahy mezi společnostmi a jejich orgány a společníky, nebo mezi sebou navzájem.

Více informací

Zajímavosti ze světa paragrafů

17
pro

Mezinárodní konference na téma novely známkového zákona

JUDr. Petra de Brantes si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na JOINT MEETING s názvem “Changes and Challenges in the IP World", kterou spolupořádá LES Česká republika a Slovensko s našimi jižními sousedy LES Austria a LES Hungary v Bratislavě dne 14. ledna 2019. V programu bych Vás ráda upozornila na vystoupení pana Dr. Beránka z ÚPV ČR a paní Mgr. Jitky Mikuličové z ÚPV SK, která se týkají novely známkového zákona s tím, že ostatní přednášky na téma Brexit a IP nebo 3D tisk budou také velice zajímavé.

23
lis

Co přináší novela známkového zákona – Certifikační ochranné známky „volume 3“

Novela známkového zákona přináší do našeho právního řádu od ledna 2019 nový typ ochranné známky, k individuální a kolektivní ochranné známce přibývá známka certifikační. Marné volání po zakotvení certifikačních ochranných známek, které nikdy nebyly v našich zákonech upraveny, bylo nakonec vyslyšeno.

Pobočka Česká republikaSlovensko

+ 420 246 090 111+ 421 246 090 111

Korunní 810/104E, 101 00 Praha 10Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Napište nám

Pobočka SlovenskoČeská republika

Zástupci

Vojtěch Šeferna

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru elektrotechniky, sdělovací techniky, strojírenství, mechaniky a řídící techniky

246 090 111
patents@korejzova.cz

Iva Kunz

Advokátka

Obecná agenda, vymáhání pohledávek, obchodní právo a nemovitosti

246 090 164
Ikunz@korejzova.cz

Ivana Toningerová

Patentová zástupkyně, Evropská známková & designová zástupkyně

Ochrana průmyslových práv, zejm. práv na označení (ochranné známky a průmyslové vzory)

246 090 129
IToningerova@korejzova.cz

Jana Girmanová

Asistentka patentového zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oblasti chemie

246 090 122
patents@korejzova.cz

Jana Srpková

Patentová zástupkyně

Registrační řízení průmyslových práv, zejm. ochranných známek a průmyslových vzorů, obnovy platnosti, rejstříkové změny, převody práv

246 090 158
trademarks@korejzova.cz

Karolína Steinerová

Advokátka

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, autorské právo, doménové spory, licenční smlouvy, obchodní právo, pracovní a rodinné právo, převody nemovitostí

246 090 120
KSteinerova@korejzova.cz

Lenka Rypová

Patentová zástupkyně, Evropská známková & designová zástupkyně

Sporná řízení ve věcech ochranných známek a průmyslových vzorů

246 090 128
LRypova@korejzova.cz

Petr Ječmen

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru chemie, biochemie a molekulární genetiky

246 090 136
PJecmen@korejzova.cz

Petra de Brantes

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, autorské právo, obchodní právo, pracovní a rodinné právo

246 090 125
Pdebrantes@korejzova.cz

Veronika Kyriánová

Asistentka v patentovém oddělení

Registrační řízení patentů na vynálezy a užitných vzorů, rejstříkové změny, převody práv.

246 090 137
patents@korejzova.cz

Vilém Skála

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru chemie

246 090 111
patents@korejzova.cz

Zdeňka Korejzová

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, obchodní a rodinné právo

246 090 111
info@korejzova.cz

Zdeňka Šefernová

Patentová zástupkyně, Evropská patentová zástupkyně

Ochrana průmyslového vlastnictví, zejména patenty a užitné vzory v oblasti farmakologie, genetiky a molekulární biologie

246 090 133
ZSefernova@korejzova.cz

Naše kancelář finančně podporuje

V případě dotazů nás kontaktujte