Chráníme Vaše nápady

Ochrana a vymáhání průmyslových a duševních práv od roku 1992

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Právní služby

Patentové právo

Ochranu vynálezů z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, genetiky a farmakologie, stavebnictví, inženýrství, strojírenství, elektrického a elektromechanického inženýrství zajišťujeme doma i v zahraničí.

Více informací

Ochranné známky a designy

Svým klientům pomáháme chránit jejich jedinečnost zejména prostřednictvím registrací ochranných známek a designů. Díky bohatým zkušenostem s praxí více jak 25 let v oboru Vám zajistíme to nejlepší řešení pro ochranu Vašich označení.

Více informací

Monitoring

Monitoring je účinnou obranou proti rozmělňování známkových práv, snižování hodnoty ochranných známek a připuštění konkurence do hry. Cílem je zabránit zápisu stejných nebo zaměnitelně podobných známek do rejstříku a vyloučit podobná označení z ochrany.

Více informací

Konzultační služby

Nabízíme individuální konzultační služby v sídle naší kanceláře. Pro mimopražské nebo zaneprázdněné klienty nabízíme konzultace prostřednictvím videohovoru nebo chatu.

Více informací

Vymáhání práv z duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je nehmatatelná, avšak o to důležitější součást podnikání. Díky spolupráci patentových zástupců s advokáty můžeme poskytovat efektivní právní pomoc ve všech střetech, ke kterým v oblasti duševních práv dochází.

Více informací

Soutěžní právo

Tržní prostředí a soutěžení mezi podnikateli je hnacím motorem růstu ekonomiky, pokud má hospodářská soutěž svá pravidla a pevný rámec. Obranou proti nekalým praktikám, které jsou v rozporu s dobrými mravy, je právo proti nekalé soutěži.

Více informací

Autorská práva a doménové spory

Díla literární, umělecká a vědecká nelze volně užít bez souhlasu autorů nebo nositelů práv. Nelze také obsahem webové stránky nebo i zvoleným názvem domény zasahovat do práv vlastníkům dřívějších autorských práv a/nebo práv na označení.

Více informací

Licenční právo a převody technologií

Držitelé práv duševního vlastnictví mohou využívat svá práva udělováním licencí na určitou technologii. Transfery technologií zpravidla zvyšují hospodářskou výkonnost a podporují hospodářskou soutěž.

Více informací

IP Scan

Pro malé a střední podniky je výborným nástrojem ochrany duševního vlastnictví využití dotací fondu SME. Pomocí služby IP Scan se nejdříve provede komplexní analýza podnikání, na kterou navazují další kroky vedoucí k ochraně průmyslových a duševních práv.

Více informací

Zajímavosti ze světa paragrafů

18
dub

Jsou LEGO kostičky chráněné právem?

LEGO kostičky jsou známé po celém světě. Jak je to ale s jejich právní ochranou?

10
dub

EU Modernizuje Ochranu Designů

Evropský parlament po 20 letech oficiálně modifikoval pravidla ochrany designu v rámci držení kroku s digitální dobou. Dohoda vstoupí v platnost 5. prosince 2024.

Česká republika

+ 420 246 090 111+ 421 246 090 111

Korunní 810/104E, 101 00 Praha 10Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Napište nám

Česká republika

Zástupci

Marie Kronusová

Advokátní koncipient

Ochrana průmyslových práv, nekalá soutěž, obchodní právo ale i další oblasti, jako je rodinné právo.

246 090 120
mkronusova@korejzova.cz

Petr Ječmen

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru chemie, biochemie a molekulární genetiky

246 090 136
PJecmen@korejzova.cz

Petra de Brantes

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, autorské právo, obchodní právo, pracovní a rodinné právo

246 090 125
Pdebrantes@korejzova.cz

Zdeňka Korejzová

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, obchodní a rodinné právo

246 090 111
info@korejzova.cz

Naše kancelář finančně podporuje

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně