Umělá inteligence a duševní vlastnictví: Autorská Práva

CyberpunkRoboChef_(SDXL).jpg

Umělá inteligence výrazně mění krajinu duševního vlastnictví. Otázky kolem autorských práv a ochrany osobních údajů zasahují do každodenního používání AI. Jaké jsou klíčové body, které je třeba brát v úvahu?

Může být umělá inteligence autorem?

Tato otázka je v poslední době předmětem teoretického rozboru mnoha odborníků. Co na to ale říká autorské právo? Podle Zákona č. 121/2000 Sb. je autorem, jehož díla jsou chráněna zákonem, výslovně fyzická osoba, nikoli stroj. Umělá inteligence, jak funguje dnes – tedy že generuje díla na základě dat a parametrů, které do ní vkládá člověk – nemůže být autorem. Sama o sobě vědomě žádná díla neprodukuje.

Může být výstup umělé inteligence autorským dílem?

Může být výstup umělé inteligence autorským dílem?

Výstupy z umělé inteligence jako autorská díla být chráněny mohou. Umělá inteligence je sice nástroj, který sám o sobě nic originálního netvoří. Vše však závisí na parametrech, které jsou do systému zadány. Příkladem může být případ z Číny, kde umělec zadal 300 parametrů do AI systému. V tomto případě lze říci, že umělec sám vytvořil výstup, který je pak hájitelný jako dílo autorského práva.

Kdo všechno má právo na ochranu?

Slyšeli jste o syntetickém Rembrandtovi? V roce 2016 představila skupina nizozemských muzeí a výzkumníků portrét s názvem "The Next Rembrandt" – nové umělecké dílo vytvořené počítačem, který analyzoval tisíce děl nizozemského umělce 17. století Rembrandta Harmenszoona van Rijna. Tento projekt ukázal, co všechno generativní umělá inteligence dokáže. Rembrandt už se bránit nemůže, ale co ostatní umělci?

Ochrana duševního vlastnictví v souvislosti s umělou inteligencí se dotýká několika skupin lidí:

  • Poskytovatelé systému umělé inteligence: Ti, kdo vytvářejí a spravují AI systémy, mají právo na ochranu svého know-how a technologie.
  • Uživatelé: Jednotlivci nebo organizace, které AI systémy využívají, mají právo na ochranu výstupů, které generují pomocí těchto systémů.
  • Osoby s právy k datům: Ti, jejichž data jsou využívána k tréninku AI systémů, mají právo na ochranu svých dat a mohou si nárokovat spravedlivou kompenzaci za jejich použití.
  • Koncoví spotřebitelé: Ti, kdo nakonec používají produkty nebo služby vytvořené pomocí AI, mají právo na ochranu před nekalou soutěží a zajištění kvality těchto produktů a služeb.

Jak může umělá inteligence zasahovat do autorských práv?

Jak jsme již zmínili, podoba výstupů AI závisí na kvalitě a typu dat na vstupu, tedy na tom, jaké obrázky nebo texty byly vloženy do systému a z kterých se systém učil. Zde může nastat kolize, kdy výstupy mohou zasahovat do autorských práv skutečných autorů. Například existuje aplikace, která využívá AI k aplikaci stylu Vincenta van Gogha na fotografie uživatelů. Obrazy Vincenta van Gogha již nejsou chráněny autorským právem, ale pro žijící autory s výrazným „rukopisem“ by výstupy umělé inteligence mohly představovat nedovolenou napodobeninu jejich díla a tím ho znehodnotit.

Tato problematika se týká nejen vizuálních prvků, ale i textů. V Anglii se prosazuje zásada „Right to read is a right to mine“ (česky: právo číst je i právo vytěžovat), která znamená, že pokud někomu poskytnete oprávnění k textu, mohou být data obsažená v textu využita v rámci databáze, která umožňuje umělé inteligenci se učit a generovat nové výstupy.

Z tohoto důvodu je každý uživatel umělé inteligence zodpovědný za to, že nepoužije výstup, který by zasahoval do práv třetích osob, pro komerční účely. Vývojář či poskytovatel umělé inteligence totiž obvykle není přítomen v okamžiku, kdy systém AI vygeneruje výstup. Výstup je pokaždé jiný a jeho konečná podoba záleží na uživateli, tudíž uživatel by měl být schopen posoudit, zda jej lze beztrestně použít nebo ne.

V Evropské Unii by měl být konečný spotřebitel chráněn směrnicí, jež by po vývojářích vyžadovala, aby veřejnost seznámili s tím, z jakých zdrojů a dat se systém učil. Zatím jsou ale vztahy mezi vývojářem a spotřebitelem regulovány na smluvním základě. Ku příkladu je obvyklé, že licence, které jsou poskytované zdarma vysokému spektru uživatelů jako Open Source Software, mají podmínku, že jejich uživatelé nebudou využívat licenci k vlastním komerčním účelům.

Když si zakoupíte AI systém a naučíte ho generovat ilustrace v konkrétním stylu, mohou nastat právní problémy, pokud někdo jiný tyto ilustrace napodobí. Nemůže se jednat o porušení autorských práv, protože vy nejste autorem ilustrací, ale můžete se bránit prostřednictvím zákonů o nekalé soutěži.

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu umělé inteligence je komplexní problematika, která vyžaduje nové právní přístupy a regulace. Je nezbytné hledat rovnováhu mezi podporou inovací a ochranou práv. Budoucnost bude záviset na tom, jak rychle dokážeme přizpůsobit právní rámec technologickým pokrokům a sociálním potřebám.

 

Cover art: By © VulcanSphere / CC BY 4.0, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135537108

The Next Rembrandt photo:The Next Rembrandt 1.jpg: ING Groupderivative work: Reinhard Dietrich - Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: The Next Rembrandt 1.jpg:, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147797153