Pablo Escobar: chránit či nechránit?

Pablo.png

Evropský soud zamítnul žádost o ochrannou známku "Pablo Escobar". Lze takovýto zákaz ale odůvodnit?

Lze definovat morálku?

V rozhodnutí ze dne 17. dubna 2024 Evropský soud potvrdil rozhodnutí odvolacího senátu zamítnout žádost o evropskou ochrannou známku Pablo Escobar" kvůli jejímu "rozporu s veřejným pořádkem a morálkou”. Jak lze ale "definovat veřejný pořádek" a "zásady morálky"?

Pochybné konotace

Jméno "Pablo Escobar" je tedy převážně spojováno s pašováním drog, terorismem a trestnou činností spíše než s Escobarovými údajnými charitativními činy v Kolumbii.

Mnoho spotřebitelů, zejména ve Španělsku, může považovat tuto značku za velmi urážlivou a šokující, neboť by její komercializace znamenala zlehčovaní utrpení a způsobeného Escobarovým kartelem.

Mýtus vs realita

Argument žadatele, že mýtické nebo symbolické postavy spojené se zločinem, jako je "Robin Hood", byl zamítnut. Navzdory zobrazování Pabla Escobara v populární kultuře, jeho spojení s pašováním drog převažuje nad údajnou dobročinností.

Skutečnost, že ochranné známky jako "Bonnie a Clyde", "Al Capone" nebo "Che Guevara" byly registrovány, i tak nezpochybňuje rozhodnutí EU, neboť každý případ je posuzován nezávisle na základě konkrétních okolností.

Lidskoprávní hodnoty EU

Dále je tato značka vnímána jako v rozporu se základními Evropskými hodnotami, jako je lidská důstojnost, svoboda, rovnost a solidarita, stejně jako s principy demokracie a právního státu.

Toto rozhodnutí zdůrazňuje důležitost společenských hodnot a morálních standardů při posuzování žádostí o ochranné známky. Poukazuje na to, že ochranné známky jsou nejen obchodními symboly, ale také nositeli společenských a kulturních zpráv.