Jsou lego kostičky chráněné právem?

lego.jpeg

LEGO kostičky jsou známé po celém světě. Jak je to ale s jejich právní ochranou?

Vznik lega

Zakladatelé společnosti LEGO se od začátku snažili vytvořit hračku, která by dětem umožnila tvořit podle fantazie.  Byl to sám zakladatel Ole Kirk Kristiansen, kdo v roce 1934 vymyslel název LEGO. Vzal první dvě písmena dánských slov LEG GODT, která znamenají „dobře si hrát“, a spojil je – vůbec přitom nevěděl, že jeden z významů tohoto slova v latině je „dávám dohromady“.

Patent na hračku

Vynálzeci lego kostky Axela Thomesen a Kirka Kristiansen přišli na kombinace kolíků a trubek, která kostkám zajistila pevnou spojovací sílu a neomezené možnosti stavění. Pouze šest těchto kostek lze kombinovat neuvěřitelnými 915 103 765 způsoby. Uvědomujíc si význam svého vynálezu, podala společnost LEGO v 50. letech minulého století patentové přihlášky na "stavební prvek pro hračky", čímž se zrodila kostka LEGO, kterou známe dnes.

Avšak potíž patentu je, že se po vypršení planosti nedá obnovit. LEGO se tedy rozhodlo chránit pomocí ochranných známek, jejiž platnost se dá prodlužovat neomezeně. Platnost původních patentů vypršela v roce 2011, a LEGO se již v roce 1996 pokusila ochranu prodloužit tím, že požádala o zápis červené LEGO kostky pomocí trojrozměrné ochranné známky. Ze známkové ochrany toho ale moc nezbylo. Byla napadena největším konkurentem, společnosti Mega Brands, a nakonec úspěšně.

Omezení ochranných známek

LEGO by v zápisu 3D ochranné známky pro stavebnice uspělo, nebýt jednoho právního omezení. Ochranné známky se totiž nedají zapsat, je-li popisována funkce produktu (známé ochranné známky znázorňují například tvar lahve Coca-Cola či čokolády Toblerone, nikoliv však jejich technickou funkci). V čem je tedy tvar LEGO kostky určen funkcí? Odpověď je přímo v patentu, které LEGO podalo, a kde je dobře popsáno, že tvar LEGO kostek vychází z jejich funkce (do sebe zapadat).

„Dvě symetrické řady čtyř čepů ve tvaru válce na horním povrchu patentované cihly jsou nezbytné k tomu, aby do sebe vzájemně zapadaly a plnily svou funkci. Kromě toho relativní rozměr výšky čepů vůči výšce cihlových stěn má vliv na "sílu spojky". Pokud by byl tento poměr příliš malý, cihly by nedrželi pospolu. Naopak, pokud by byl poměr příliš velký, síla potřebná k rozebrání cihly by byla příliš velká na to, aby je dítě bylo schopno rozebrat. Proto zápisný úřad dospěl k závěru, že všechny prvky kostky LEGO plní určité technické funkce. Na kostce LEGO není nic fantazijního nebo ozdobného.“

- Zápísný úřad EU

Proto byla trojrozměrná ochranná známka LEGO v roce 2010 částečně zrušena pro stavební kostky. Dodnes platí s omezením:  Games and playthings, except construction toys.

Jiné strategie ochrany

Kostky ze stavebnice jako takové chránit nelze, ale pozor na jiné části systému LEGO, které chráněny být mohou (třeba minifigurky). LEGO navíc velmi často registruje i nové patenty v rámci EU, některé z nich validované ČR.  

Například, společnost LEGO nedavno patentovala inovovaní plastový materiál na výrobu kostek, který je vstřikován pomocí pryskyřice obsahující PET polyester (polyethylentereftalát). Dále se LEGO snaží ochránit „lego kostky“ ve virtuálním prostředí pomocí herních systémů, ve kterých uživatel ovládá virtuální postavu ve virtuálním prostředí, nebo virtuální hru pomocí fyzických hraček. Mezi patenty jsou také různé herní a stavební systémy a panáčci s novými funkcemi.

Jsou tedy LEGO kostičky právně chráněné? Odpověď zní ne - ale téměř vše ostratní v LEGO světě chráněné je.