Válka a duševní vlastnictví: jak zmírnit dopady

WIPO a Ukrajina.jpeg

Ukrajinská delegace se setkala s výborem WIPO, aby probrala dopad války na duševní vlastnictví.

32. zasedání Výboru WIPO

Během 32. zasedání Výboru WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví) v Ženevě se Ukrajinské delegace setkala s panem Darem Tangem, generálním ředitelem WIPO, a panem Habipem Asanem, ředitelem Divize pro přechodové a rozvinuté země, aby probrali možnosti zmírnění dopady války na duševní vlastnictví.

 

Zvláštní pozornost byla věnována rozvoji Národní strategie duševního vlastnictví do roku 2030. Tento dokument nese strategickou vizi rozvoje ukrajinského duševního vlastnictví v příštích letech a jak informoval Bogdan Paduchak, první náměstek ředitele Úřadu duševního vlastnictví, jeho schválení by mělo proběhnout ještě letos:


„Rádi bychom také ocenili vaši podporu pro rozvoj Národní strategie duševního vlastnictví, zahájené s silnou skupinou mezinárodních a národních expertů. Víme, že se jedná o velmi ambiciózní plán, ale máme za cíl dokončit všechny potřebné postupy pro její vývoj ještě letos a předložit ji našemu kabinetu ministrů k schválení. Naším hlavním cílem je zmírnit negativní dopady války a přizpůsobit se novým vznikajícím technologiím, proto si velmi ceníme vysoké úrovně zapojení WIPO a jeho příslušných oddělení při vývoji této strategie."

Výsledky setkání

V rámci série setkání v WIPO bylo dohodnuto vyvíjet a nadále implementovat řadu důležitých iniciativ, a to zejména:

 • Implementace WIPO ALERT na Ukrajině
 • Přístupové preference pro ukrajinské instituce v rámci veřejně soukromých partnerství programů ASPI a ARDI
 • Projekt „Správa duševního vlastnictví v technologických parcích"
 • Ochrana genetických zdrojů a znalostí souvisejících s genetickými zdroji
 • Vzdělávaní a zvyšování povědomí v rámci Národního institutu duševního vlastnictví (IP Academy)
 • Přijetí osvědčených postupů alternativních metod řešení sporů, služeb mediace a spolupráce s Mediačním centrem při Úřadu pro duševní vlastnictví
 • Rozvoj sítě TISC a spolupráce s Národním IP & Inovačním centrem
 • Spolupráce s WIPO Soudním institutem, zejména v rámci databáze judikatury WIPO-Lex
 • Projekt CEBS (Středoevropské a baltské státy při WIPO) zaměřený na posouzení potřeb, síťování a budování kapacit odborníků na ochranu ochranných známek a patentů
 • Projekt CEBS WEP pro místní komunity v oblasti tradičních textilií
 • Technická a odborná pomoc
 • Budování dovedností v oblasti duševního vlastnictví a navyšování právní kultury


Náměstek ministra ekonomiky Ukrajiny Vitaliy Kindrativ během setkání zdůraznil, že spolupráce mezi WIPO a Ukrajinou je projevem jednoznačné podpory Ukrajiny a jejího inovačního ekosystému. Ukrajinská delegace poděkovala delegaci WIPO za podporu iniciativ duševního vlastnictví a pozvala pana Darena Tanga, generálního ředitele WIPO, aby navštívil Ukrajinu a národní úřad duševního vlastnictví, aby viděl pokrok, kterého Ukrajina dosáhla navzdory válečným výzvám.