Co je IP Scan?

IP_scan_01.png

Nevíte, jak nejlépe ochránit Váš nový produkt? Tato expertní konzultační služba hrazena z 90% dotací EU Vám zajistí ideální strategii.

Co je IP Scan?

Tato konzultační služba Vám poskytne komplexní analýzu v oblasti duševního vlastnictví. Díky ní se dozvíte:

  • Jaká ochrana duševního vlastnictví se Vás týká
  • Jaká rizika jsou s nimi spjata
  • Další postup a optimální strategie ochrany

V praxi to znamená, že Vám poskytneme diagnózu na bázi obchodního modelu vašeho produktu a vy se dozvíte, zda je vhodné si například registrovat ochrannou známku, sjednat mlčenlivost s dodavateli, zkontrolovat autorská práva, či nastavit ochranu obchodního tajemství. Závěrečná zpráva s postupy ochrany je dodatečně zaslána na Úřad průmyslového vlastnictví pro kontrolu kvality.

IP Scan je jistota, že váš nový produkt ochráníte efektivně a účinně.

Kolik to stojí?

Má-li Váš podnik méně než 50 zaměstnanců s obratem nepřesahujícím 50 milionů EUR, můžete žádat o grant ve výši 90%. Za službu s fixně určenou cenu 900 EUR tedy zaplatíte pouze 90 EUR – Fond MSP Vám poskytne 810 EUR z celkové částky.

Jak získat grant na IP Scan?

Grant lze získat snadno. Bud’ si o něj požádáte sami, nebo Vám s celým procesem pomůžeme. Pro to je nutné si připravit tyto podklady:

  • Detaily bankovního účtu (IBAN, BIC/SWIFT, datum otevření účtu, držitel účtu)
  • Výpis z bankovního účtu
  • Dokument osvědčující zápis v obchodním rejstříku a IČ (např. Osvědčení o registraci k DPH)
  • Čestné prohlášení o využití služeb externího zástupce
  • Do 15 dnů se dozvíte, zda Vám byl grant schválen, nebo zda je nutné předložit dodatečné podklady.

Pozor, o grant je možné požádat jen do 6.12.2024. Každý rok je Fondu MSP udělen určitý rozpočet. Po vyčerpání dotací za daný rok je příjímání žádostí ukončeno. Proto neváhejte a o službu IP Scan si zažádejte co nejdříve.

Mám zájem o IP Scan

Kontaktujte nás na info@korejzova.cz nebo se s námi spojte na čísle +420 246 090 111.