Ochranné známky

V oblasti ochranných známek nabízíme tyto služby:

  • Komplexní zajištění přihlášek ochranných známek v ČR, SR, EU či v jiných zemích světa formou národní či mezinárodní ochranné známky (konzultace, posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky, rešerše v rejstřících ochranných známek, zatřídění položek seznamu výrobků a služeb dle mezinárodního Nicejského třídění).
  • Sledování termínů obnov platnosti ochranných známek včetně zajištění platby poplatků za obnovu.
  • Zápis změn v rejstříku ochranných známek (změna názvu či adresy, převod práv, zápis licence).
  • Oceňování hodnoty ochranných známek.
  • Zastupování ve sporných řízeních v souvislosti s ochrannými známkami i nezapsanými označeními.
Požádat o ceník

V případě dotazů nás kontaktujte