Obchodní a korporátní právo

Vytváříme právní zázemí pro podnikatele, ať se naše služby týkají přípravy smluv s obchodními partnery, nebo se vztahují k formě či předmětu jejich podnikání, řeší vztahy mezi společnostmi a jejich orgány a společníky, nebo mezi sebou navzájem.

V rámci obchodního a korporátního práva nabízíme tyto právní služby:

  • Obchodní závazkové právo – kupní smlouvy, smlouvy o dílo, franchisingové smlouvy, dohody o mlčenlivosti, know-how a ochrana obchodního tajemství,
  • Korporátní právo – zakládání a změny ve společnostech, společenské smlouvy a návrhy do Obchodního rejstříku, likvidace společností,
  • Akvizice a fúze, právní audit společností
Požádat o cenu

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně