Ochranné známky

Zajišťujeme ocharanu všech práv na označení, zejména registrace ochranných známek a designů (průmyslových vzorů) v řízeních před národními či mezinárodními a regionálními zápisnými úřady. Prostřednictvím registrovaných práv pomáháme svým klientům chránit jejich jedinečnost. Díky dlouholeté spolupráci se zástupci v jiných zemích zajistíme ochranu práv na označení prakticky v kterémkoliv státě světa.

V rámci práv na označení nabízíme tyto právní služby:

 • Poskytování konzultací ohledně posouzení zápisné způsobilosti ochranných známek, či schopnosti zápisu průmyslových vzorů z hlediska novosti a individuální povahy,  
 • Spolupráci s grafiky při tvorbě nových ochranných známek,
 • Provádění rešerší ve známkových a designových databázích systému Wolters Kluwer®,
 • MONITORING - vyhledávání stejných/zaměnitelně podobných zveřejněných přihlášek ochranných známek, proti kterým mohou naši klienti podat námitky a znemožnit tím jejich zápis do rejstříku,
 • Zastupování klientů v řízeních o zápis ochranných známek, průmyslových vzorů (designů) a označení původu výrobků, včetně zatřídění ochranných známek a designů,
 • Sledování termínů obnovy platnosti zapsaných práv na označení, včetně plateb správních poplatků,
 • Sledování platných dokumentů pro naše klienty v systému Patrawin®, nabídka doplňkové služby IPR Control®,
 • Zápisy změn v rejstříku (změna názvu či adresy, převod práv, zápis licence),
 • Znalecké posudky v oblasti oceňování hodnoty práv na označení,
 • Zastupování klientů ve všech typech sporných řízení před ÚPV, zejména podávání námitek proti zápisu kolizních přihlášek jiných subjektů,
 • Zastupování klientů v jednání o narovnání nebo o smíru, případně ve sporných řízeních před soudy. 
Požádat o cenu

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně