Intellectual Property Protection

Ochrana a vymáhání průmyslových a duševních práv od roku 1992

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Právní služby

Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví je naším hlavním předmětem činnosti, za tím účelem sdružejeme advokáty a patentové zástupce, kteří poskytují komplexní služby v daném oboru. V roce 2022 jsme oslavili 30 let úspěšné existence.

Patentová kancelář se specializuje především na ochranu předmětů průmyslových práv, jako jsou patenty na vynálezy, ochranné známky a designy, to vše v mezinárodním měřítku.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby týkající se vymáhání průmyslových práv při jejich porušení, při nekalé soutěži nebo ve věcech doménových sporů, nebo při sporech v rámci práva autorského, ale i s přesahem do práva občanského, obchodního, pracovního a korporátního práva pro domácí i zahraniční klienty, nejčastěji při mezinárodním podnikání. 

 

Patentové právo

Ochranu vynálezů z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, genetiky a farmakologie, stavebnictví, inženýrství, strojírenství, elektrického a elektromechanického inženýrství zajišťujeme doma i v zahraničí.

Více informací

Pracovní právo

Pokud potřebujete řešit vztahy související s výkonem práce, jako je pracovní poměr, dovolená, mzda, odpovědnost za škodu, ochranu zdraví, obraťte se na nás. Zajišťujeme také pracovní povolení a víza pro cizince včetně jednání na příslušných úřadech.

Více informací

Ochranné známky

Svým klientům pomáháme chránit jejich jedinečnost zejména prostřednictvím registrací ochranných známek a designů. Díky bohatým zkušenostem s praxí více jak 25 let v oboru Vám zajistíme to nejlepší řešení pro ochranu Vašich označení.

Více informací

Licenční právo a převody technologií

Držitelé práv duševního vlastnictví mohou využívat svá práva udělováním licencí na určitou technologii. Transfery technologií zpravidla zvyšují hospodářskou výkonnost a podporují hospodářskou soutěž.

Více informací

Soutěžní právo

Tržní prostředí a soutěžení mezi podnikateli je hnacím motorem růstu ekonomiky, pokud má hospodářská soutěž svá pravidla a pevný rámec. Obranou proti nekalým praktikám, které jsou v rozporu s dobrými mravy, je právo proti nekalé soutěži.

Více informací

Vymáhání práv z duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je nehmatatelná, avšak o to důležitější součást podnikání. Díky spolupráci patentových zástupců s advokáty můžeme poskytovat efektivní právní pomoc ve všech střetech, ke kterým v oblasti duševních práv dochází.

Více informací

Autorská práva a doménové spory

Díla literární, umělecká a vědecká nelze volně užít bez souhlasu autorů nebo nositelů práv. Nelze také obsahem webové stránky nebo i zvoleným názvem domény zasahovat do práv vlastníkům dřívějších autorských práv a/nebo práv na označení.

Více informací

Občanské právo

Vyřešíme problémy, které vás trápí v soukromé sféře vztahů, ať už se jedná o majetkové vztahy fyzických nebo právnických osob, vztahy mezi fyzickými osobami, právnickými osobami a státem a dále vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti.

Více informací

Obchodní a korporátní právo

Vytváříme právní zázemí pro podnikatele, ať se naše služby týkají přípravy smluv s obchodními partnery, nebo se vztahují k formě či předmětu jejich podnikání, řeší vztahy mezi společnostmi a jejich orgány a společníky, nebo mezi sebou navzájem.

Více informací

Zajímavosti ze světa paragrafů

10
kvě

Evropský patent s jednotným účinkem

Od 1. června 2023 zahájí svoji činnost Jednotný patentový soud (UPC) a bude tím zároveň spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany (UPP) v Evropě. Jednotný patent je právní titul, který poskytne jednotnou ochranu ve všech zúčastněných zemích na základě jednotného kontaktního místa, což poskytne obrovské nákladové výhody a sníží administrativní zátěž, zejména co se týče každoročních poplatků za obnovu.

27
bře

Důkazy prokazující řádné užívání ochranné známky

Důkazy o užívání musí prokázat jasnou spojitost mezi řádným užíváním ochranné známky a příslušnými výrobky a službami. Známka musí být užívána veřejně a navenek a lze připustit předložení důkazů prokazujících užívání třetími osobami, tj. byla-li ochranná známka užívána se souhlasem vlastníka, např. ze strany nabyvatele licence, přidružených nebo dceřiných společností, distribuční společností a nebo užití zprostředkovatelem.

Pobočka Česká republikaSlovensko

+ 420 246 090 111+ 421 246 090 111

Korunní 810/104E, 101 00 Praha 10Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Napište nám

Pobočka SlovenskoČeská republika

Zástupci

Vojtěch Šeferna

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru elektrotechniky, sdělovací techniky, strojírenství, mechaniky a řídící techniky

246 090 111
patents@korejzova.cz

Iva Kunz

Advokátka

Obecná agenda, vymáhání pohledávek, obchodní právo a nemovitosti

246 090 164
Ikunz@korejzova.cz

Ivana Toningerová

Patentová zástupkyně, Evropská známková & designová zástupkyně

Ochrana průmyslových práv, zejm. práv na označení (ochranné známky a průmyslové vzory)

246 090 129
IToningerova@korejzova.cz

Jana Vojtášová

Asistentka patentového zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oblasti chemie

246 090 122
patents@korejzova.cz

Jana Srpková

Patentová zástupkyně

Registrační řízení průmyslových práv, zejm. ochranných známek a průmyslových vzorů, obnovy platnosti, rejstříkové změny, převody práv

246 090 158
trademarks@korejzova.cz

Karolína Steinerová

Advokátka

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, autorské právo, doménové spory, licenční smlouvy, obchodní právo, pracovní a rodinné právo, převody nemovitostí

246 090 120
KSteinerova@korejzova.cz

Lenka Rypová

Patentová zástupkyně, Evropská známková & designová zástupkyně

Sporná řízení ve věcech ochranných známek a průmyslových vzorů

246 090 128
LRypova@korejzova.cz

Petr Ječmen

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru chemie, biochemie a molekulární genetiky

246 090 136
PJecmen@korejzova.cz

Petra de Brantes

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, autorské právo, obchodní právo, pracovní a rodinné právo

246 090 125
Pdebrantes@korejzova.cz

Veronika Kyriánová

Asistentka v patentovém oddělení

Registrační řízení patentů na vynálezy a užitných vzorů, rejstříkové změny, převody práv.

246 090 137
patents@korejzova.cz

Vilém Skála

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru chemie

246 090 111
patents@korejzova.cz

Zdeňka Korejzová

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, obchodní a rodinné právo

246 090 111
info@korejzova.cz

Zdeňka Šefernová

Patentová zástupkyně, Evropská patentová zástupkyně

Ochrana průmyslového vlastnictví, zejména patenty a užitné vzory v oblasti farmakologie, genetiky a molekulární biologie

246 090 133
ZSefernova@korejzova.cz

Naše kancelář finančně podporuje

V případě dotazů nás kontaktujte