Články

IP NEWS
Novinky ze světa průmyslového a duševního práva

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.
10
kvě
Evropský patent s jednotným účinkem

Evropský patent s jednotným účinkem

Od 1. června 2023 zahájí svoji činnost Jednotný patentový soud (UPC) a bude tím zároveň spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany (UPP) v Evropě. Jednotný patent je právní titul, který poskytne jednotnou ochranu ve všech zúčastněných zemích na základě jednotného kontaktního místa, což poskytne obrovské nákladové výhody a sníží administrativní zátěž, zejména co se týče každoročních poplatků za obnovu.

27
bře
Důkazy prokazující řádné užívání ochranné známky

Důkazy prokazující řádné užívání ochranné známky

Důkazy o užívání musí prokázat jasnou spojitost mezi řádným užíváním ochranné známky a příslušnými výrobky a službami. Známka musí být užívána veřejně a navenek a lze připustit předložení důkazů prokazujících užívání třetími osobami, tj. byla-li ochranná známka užívána se souhlasem vlastníka, např. ze strany nabyvatele licence, přidružených nebo dceřiných společností, distribuční společností a nebo užití zprostředkovatelem.

24
bře
Práva a povinnosti vlastníků ochranných známek

Práva a povinnosti vlastníků ochranných známek

Základním právem vlastníka ochranné známky je výlučnost jejího užívání. Vlastník má nejen právo k výlučnému užívání, ale má zároveň i povinnost ochrannou známku užívat. Nedodržení povinnosti užívání může vést ke ztrátě výlučnosti, vymahatelnosti nebo i ztrátě známkového práva jako takového. Společně s povinností řádného užívání má vlastník povinnost zachovávat odpovídající doklady, které užívání prokazují. Ochranné známky splňují svůj účel, kterým je rozlišovat výrobky a služby a umožňovat tak spotřebitelům provádět informovaný výběr, pouze pokud jsou na trhu skutečně užívány.

24
bře
Welcome to Prague!

Welcome to Prague!

SAVE THE DATE on June 27, 2023! You are more than welcome to join our pre-conference evening Coctail Party organized by local IP Law Firms , with drinks, BBQ, music, as well as a boat trip through the historical centre of Prague. The ECTA Annu al Conference takes place in the city of Prague from June 28 - July 1, 2023.

17
pro
Mezinárodní konference na téma novely známkového zákona

Mezinárodní konference na téma novely známkového zákona

JUDr. Petra de Brantes si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na JOINT MEETING s názvem “Changes and Challenges in the IP World", kterou spolupořádá LES Česká republika a Slovensko s našimi jižními sousedy LES Austria a LES Hungary v Bratislavě dne 14. ledna 2019. V programu bych Vás ráda upozornila na vystoupení pana Dr. Beránka z ÚPV ČR a paní Mgr. Jitky Mikuličové z ÚPV SK, která se týkají novely známkového zákona s tím, že ostatní přednášky na téma Brexit a IP nebo 3D tisk budou také velice zajímavé.

V případě dotazů nás kontaktujte