JUDr. Petra Sauvage de Brantes

Advokátka a patentová zástupkyně

Jazyky: angličtina, francouzština

JUDr. Petra Sauvage de Brantes, dříve Korejzová, zahájila svou praxi v oblasti průmyslového vlastnictví v roce 1992, od roku 1995 jako patentová zástupkyně v oboru ochranných známek a designů a od roku 2004 jako advokátka a společník advokátní a patentové kanceláře KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s. Od roku 2011 je usazenou euroadvokátkou s oprávněním zastupovat klienty ve Slovenské republice. Je členkou České advokátní komory, Slovenské advokátní kormory, Komory patentových zástupců ČR a řady mezinárodních organizací (AIPPI, INTA, Marques, PTMG, ECTA, LIDC a LESI). Je členem výboru České národní skupiny Sdružení pro ochranu průmyslového a duševního vlastnictví (AIPPI) a Ligy pro soutěžní právo (LIDC) a vykánává v obou organizacích funkci hospodáře. Od roku 2012 je členkou představenstva Komory patentových zástupců ČR.

V Asociaci pro ochrannou známku Společenství (ECTA) je členem jeho výkonného výboru, účastní se pravidelně konferencí a zasedání, kde pracuje v harmonizačním výboru.


+420 246 090 159

V případě dotazů nás kontaktujte