Soutěžní právo | KOREJZOVA LEGAL vos

Soutěžní právo

Se svými klienty se na trhu, který se neustále vyvíjí, pohybujeme již přes 25 let. Některé techniky, kterými se snaží podnikatelé získat výhodu na trhu, nejsou v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Stojíme na straně těch úspěšných a výjimečných, pokud se nedostávají do pozice kartelového hráče, diktujícího podmínky trhu ve svůj prospěch.

V rámci soutěžního práva nabízíme tyto právní služby:

  • Nekalá soutěž – vyjednávání podmínek smíru, podání předběžných opatření a žalob k soudu,
  • Hospodářská soutěž - kroky proti omezení hospodářské soutěže a zneužití dominantního postavení na trhu,
  • Zajištění znaleckých posudků v oblasti práv duševního vlastnictví.
Požádat o cenu

V případě dotazů nás kontaktujte