Licence a smlouvy

V oblasti tvorby smluv poskytujeme komplexní právní služby související s právem duševního vlastnictví – zejména:

  • licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví,
  • licenční smlouvy k autorskému dílu,
  • smlouvy o dílo,
  • franchisingové smlouvy,
  • zápis licencí do rejstříku,
  • smlouvy k využití know-how,
  • zástavní smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví
  • zápis zástavních smluv do rejstříku
Požádat o ceník

V případě dotazů nás kontaktujte