Ochrana označení původu

V oblasti ochrany označení původu nabízíme tyto

  • Komplexní zajištění a zastoupení při procesu podání přihlášek označení původu a přihlášek zeměpisných označení (včetně vypracování specifikací), či při podání přihlášky do zahraničí.
  • Podpora a konzultace, zastupování ve všech typech sporů a kolizí práv, souvisejících s ochranou zeměpisných označení, nebo ochranou označení původu.
  • Zajištění a zastoupení při podání přihlášky označení původu a zeměpisného označení Společenství (zemědělské produkty a potraviny).
  • Zajištění mezinárodního zápisu označení původu, podle Lisabonské dohody.
Požádat o ceník

V případě dotazů nás kontaktujte