Licenční právo a převody technologií

Držitelé práv duševního vlastnictví mohou využívat svá práva udělováním licencí na určitou technologii. Transfery technologií zpravidla zvyšují hospodářskou výkonnost a podporují hospodářskou soutěž, protože mohou snížit zdvojení výzkumu a vývoje, posílit podněty pro provádění nového výzkumu a vývoje, podpořit ziskové inovace, usnadnit rozšiřování technologií a mohou podpořit hospodářskou soutěž na trzích daného výrobku.

V rámci licenčního práva nabízíme tyto právní služby:

  • Licenční právo - licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, licenční smlouvy k autorskému dílu, licence k právům k databázi, licenční smlouvy k know-how atd.,
  • Převody technologií - převodní smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví
Požádat o cenu

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně