Patentové právo

Ochranu vynálezů ve formě udělených patentů či užitných vzorů zajišťují patentoví zástupci téměř ve všech oborech, jako je chemie, biochemie, molekulární biologie, genetika a farmakologie, stavebnictví, inženýrství, strojírenství, elektrické a elektromechanické inženýrství. Podporujeme klienty při expanzi do zahraničí a zajišťujeme tak ochranu jejich originálních řešení na světové úrovni.

V rámci patentového práva nabízíme tyto právní služby:

  • Zastupování klientů v řízeních o přihláškách vynálezu nebo v řízeních o zápisu užitných vzorů,
  • Poskytování konzultací, provádění rešerší a posudků k možnosti splnění podmínek patentovatelnosti, zpracování popisu vynálezu, patentových nároků či přihlášky užitného vzoru,
  • Registrace dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva,
  • Sledování doby platnosti patentů, užitných vzorů a dodatkových osvědčení, platby udržovacích poplatků,
  • Zastupování ve všech typech sporných řízení, zpracování návrhů na zrušení a žádostí o určení, zda řešení spadá do rozsahu ochrany,
  • Zápisy změn do rejstříku patentů či užitných vzorů (změna názvu či adresy, převod práv, zápis licence),
  • Sledování platných dokumentů pro naše klienty v systému Patrawin®, nabídka doplňkové služby IPR Control®.
Požádat o cenu

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně