Vymáhání práv z duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je nehmatatelná, avšak o to důležitější součást podnikání a úspěchu. Díky spolupráci patentových zástupců s advokáty můžeme poskytovat efektivní právní pomoc ve všech střetech, ke kterým v oblasti průmyslových a duševních práv dochází, jak doma, tak i v zahraničí.

V rámci vymáhání práv z duševního vlastnictví nabízíme tyto právní služby:

  • Spory o porušení práv k ochranné známce, patentu, užitnému a průmyslovému vzoru, k nezapsanému označení a/nebo k firmě,
  • Boj proti padělkům - posudky na zadržené zboží v rámci celního dohledu, podání žádosti o přijetí celního opatření na ochranu průmyslových práv, vedení soudních řízení o určení porušení práva duševního vlastnictví a dalších úkonů, v rámci celních řízení, včetně zastoupení poškozeného v trestním řízení,
  • Monitoring® ve známkových a designových databázích v systému Wolters Kluwer®.
Požádat o cenu

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně